Styrelsen


Här har du chansen  att  påverka ditt barns förskoletid!

Borstens montessoriförskola startade 1996.
Förskolan är en ekonomisk förening som drivs av medlemmar.
Medlemsavgift är 300 kr/år per familj.

Vid årsmöte väljs styrelse som består av bland annat vårdnadshavare och personal.
Medlemmarna utför visst ideellt arbete t.ex. styrelsearbete, trädgårdsarbete och annat som gör att barnen mår bra och trivs i sin miljö här oss på Borsten.

Genom detta får vi ett föräldraengagemang och alla får möjlighet att påverka på ett naturligt sätt.