Styrelsen


Här har du möjligheten att påverka ditt barns förskoletid!

Borstens montessoriförskola startade 1996.
Förskolan är en ekonomisk förening som drivs av medlemmar.

Vid årsmöte väljs styrelsen som består av bland annat utvalda vårdnadshavare och personal.
Medlemmarna utför visst ideellt arbete t.ex. styrelsearbete, trädgårdsarbete och annat som gör att barnen mår bra och trivs i sin miljö här hos oss på Borsten.
Medlemsavgift är 300 kr/år och berör endast de utvalda styrelsemedlemmarna.

Vi har även en fixardag varje år där alla vårdnadshavare har möjligheten att hjälpa till med mindre projekt som till exempel målning, trädgårdsarbete och fix på gårdsplanen, allt för att göra det bättre för barnen.

Genom detta får vi ett föräldraengagemang och alla får möjlighet att påverka på ett naturligt sätt.