Grodan 3-6 år


Tack vare ett nära samarbete mellan avdelningarna blir överflyttningen från Masken till Grodan naturlig för barnet. Grodan är för barn mellan 3-6 år. Avdelningen har max 15 barn och där arbetar 3 pedagoger, varav 2 är montessoriutbildade.

En åldersblandad grupp ger de äldre barnen möjlighet att hjälpa de yngre och de yngre känner sig trygga att lita på de äldre.
Här får alla barn tid att utvecklas i sin egen takt.

Här arbetar vi på ett konkret sätt med språk, matematik, natur, teknik och kultur på barnens egna villkor. Arbetet sker dagligen både ute och inne. Vi blandar vardagliga och praktiska sysselsättningar så att barnet blir självständig och trygg i sig själv.

Varje termin väljs ett tema efter barngruppen och deras intresse som är förankrat i läroplanen. Under temaarbetets gång har vi skapande verksamhet som till exempel teater, lekar och pyssel/målning. Vi undersöker och upplever tillsammans med barnen.
Vårterminen 2024 arbetar vi med Montessoris tidslinje.

Vi söker fakta bland annat på biblioteket, läser, pysslar och sjunger i vår dagliga samling. 5-årsgruppen, som kallas stjärngruppen, har en egen träff en gång i veckan där man arbetar förberedande inför skolstarten.

Barngruppen är uppdelad i två grupper i blandade åldrar utifrån mognad och behov. Syftet med detta är att barnen ska bli bättre sedda och hörda och att pedagogerna är mer tillgängliga och närvarande vid särskilda aktiviteter.

Varje torsdag går en av Grodans grupper på Idrott i gympasalen rakt över gården. Barnen utvecklar grovmotoriken genom uppvärmning, olika övningar, lekar och avslappning. På fredagar har vi fika som äts tillsammans med Masken.