Grodan 3-6 år


På grund av ett nära samarbete mellan avdelningarna blir överflyttningen från Masken till Grodan naturlig för barnet. Grodan är för barn mellan 3-6 år. Avdelningen har max 15 barn och där arbetar 3 pedagoger, varav 2 är Montessoriutbildade.

En åldersblandad grupp ger de äldre barnen möjlighet att hjälpa de yngre och de yngre känner sig trygga och lita på de äldre.
Här får alla barn tid att utvecklas i sin egen takt.

Här arbetar vi på ett konkret sätt med språk, matematik, natur, teknik och kultur på barnens egna villkor. Arbetet sker dagligen både ute och inne. Vi blandar vardagliga och praktiska sysselsättningar så att barnet blir självständig och trygg i sig själv.

Varje termin väljs ett tema efter barngruppen och deras intresse.

Vi söker fakta bland annat på biblioteket, läser, pysslar och sjunger i vår dagliga samling. 5-årsgruppen har en egen träff en gång i veckan. Där man arbetar förberedande inför skolstarten.

Varje torsdag går Grodan på Idrott i gympasalen rakt över gården. Barnen byter om och utvecklar grovmotoriken genom uppvärmning, olika övningar, lekar och avslappning. På fredagar har vi fika som äts tillsammans med Masken.