Montessori Pedagogik


Vår förskola arbetar tillsammans med vårdnadshavarna för att deras barn ska utvecklas och växa till självständiga människor med tilltro till sig själv, till andra och till planeten vi bor på.

Vi följer förskolans läroplan och arbetar efter Maria Montessoris pedagogik.

Maria Montessori föddes 1870 i Italien. Hon var den första kvinnliga läkaren. Under sin livstid observerade hon barn och arbetade fram arbetssätt och material som var utvecklande för alla barn. Montessoripedagogiken finns nu i hela världen.

För att arbeta efter montessoripedagogiken har vi skapat en väl förberedd miljö för barnen, både inne och ute. Vi har material som är anpassade efter barngruppen och som de har en frihet att använda när de vill. Pedagogerna finns där för att observera och stimulera barnen i deras utveckling.

Alla barn följer en viss utveckling och har ”känsliga perioder”. Dessa ser pedagogerna och anpassar materialet efter varje barn just där det befinner sig i stunden.

Vi har delat in materialet i olika ämnen:

Vi har praktiska material som utvecklar barnens finmotorik och utvecklar barnens självständighet i att ta hand om sig själv och sin miljö.

Sensoriska material där barnen tränar alla sina sinnen för att förbereda sig för senare inlärning.

Matematikmaterialen bygger på de sensoriska materialen, är konkreta och med ett självrättande system.

I språkmaterialet ingår rim, att bygga med bokstäver och så småningom läsa. Vi läser, sjunger och pratar ständigt. Våra pedagoger använder sig också av tecken vid behov.

I naturhörnan ingår material som djur, växter, geografi, historia och teknik.
Konst, hantverk och musik ingår som en naturlig del i vår pedagogik.
Vid sidan om de typiska montessorimaterialen har vi även ”vanliga” leksaker som dockor, bilar, lego osv. Vi spelar spel, bygger pussel och pysslar också så klart.

Barnen har en frihet att välja vad det vill göra men de har också en skyldighet att städa efter sig. Alla i rummet tar hänsyn till varandra alltså springer och skriker vi ute. Vi stör inte varandra i onödan och vi lär oss att vänta på vår tur.

Målet är att barnen ska bli självständiga därför får de prova sig fram, experimentera och lära sig lösa sina problem. Pedagogerna finns där vid behov men vi uppmuntrar till att göra det själv. T.ex. påklädning, att äta eller att ta fram vad man behöver för att ex. måla.

Vi vill att barnen ska bli kritiskt tänkande människor som tror på sig själv och sina möjligheter. Men också människor som tar hänsyn till andra människor och ser att vi alla behövs oavsett var vi kommer ifrån, hur vi ser ut eller vad vi tror på.