Masken 1-3 år


Masken är en lugn och mysig avdelning där våra små barn får en bra start.
Pedagoger och vårdnadshavare jobbar tillsammans så barnet får en bra och anpassad start på förskolan.
Avdelning består av max 8 barn i åldern 1-3 år och där arbetar två pedagoger.

De första levnadsåren präglas av utvecklingsstadier som kallas känsliga perioder. I dessa år är det motoriken och språket som är viktigast.
Montessoripedagogiken tar tillvara dessa perioder genom att förbereda miljön och barnet kan i lugn o ro koncentrera sig på just det som för ögonblicket intresserar.

I vår dagliga samling utvecklas språket genom sång, berättande och prat om det temat vi har. Temat väljs varje termin efter den barngrupp vi för tillfället har.
Genom lek lär sig barnet motoriska färdigheter och har möjlighet att utveckla alla sina sinne. Och med fasta rutiner tränar vi på- och avklädning, äta själv och “potträning” mm.

Vi är ute varje dag i alla väder. Medan barnen på Grodan går på idrott i gympasalen har Masken aktivitet och rörelse på avdelningen eller ute på gården istället. Aktiviteten ger barnen möjlighet att utveckla grovmotoriken med hjälp av olika verktyg vi har till hands på förskolan.
På fredagar har vi fika som äts tillsammans med Grodan.