Tematiskt arbetssätt


Vi arbetar med tema.

Vi på Borsten ser tematiskt arbetssätt som en metod där barn får möjlighet att lära och utveckla kunskaper inom ett specifikt område. Tematiskt arbete leder till att barns nyfikenhet och lust för att lära och utvecklas eftersom att man i ett tematiskt arbetssätt utgår från barnens intressen och anpassar sig efter deras erfarenheter och frågor.

Varje läsår/termin utgår vi från ett tema. I vårt arbetssätt kommer vi med hjälp av temats innehåll, vägleda barnet till utveckling och lärande på ett meningsfullt sätt för varje barn. Matematik, teknik, natur, språk, sång, musik, rörelse/dans, drama och bild är verktyg för att hjälpa barnet att se samband och meningsfullhet i sitt lärande. ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (LPFÖ 98/16)